• Litwa
  • 30 marca, 2021 12:27

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych sposobem objazdowym

Samorząd rejonu wileńskiego informuje, że rozpoczęła się rejestracja mieszkańców na zbieranie odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, które jest planowane na maj i czerwiec br. Podkreślono, że już nie ma punktów zbiórki, a wspomniane odpady będą zbierane od mieszkańców, którzy zarejestrowali się wcześniej w urzędach gmin.

zw.lt
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych sposobem objazdowym

Fot. Scanpix.lt/ Egidijus Jankauskas

Mieszkańcy, chcący pozbyć się wspomnianych odpadów, do 21 kwietnia br. powinni skontaktować się z przedstawicielami swojej gminy, wskazując swoje dane kontaktowe, dokładny adres, skąd odebrać te odpady oraz w jakiej ilości i jakiego rodzaju odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne planuje się oddać.

Urzędy gmin opracowują listy mieszkańców, którzy chcą oddać odpady i przekazują je przewoźnikom odpadów (wg obsługiwanego terytorium, tj. ZSA „Nemenčinės komunalininkas” lub ZSA „Nemėžio komunalininkas”). Odbiór odpadów odbędzie się zgodnie z wcześniej ustaloną marszrutą. Przed udaniem się do posiadaczy odpadów przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie podany do publicznej wiadomości pod koniec kwietnia.

Przypominamy, że podczas objazdu od mieszkańców będą odbierane odpady wielkogabarytowe: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), sprzęt sanitarny i odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym: elementy galwaniczne, odpady lakierów, farb, rozcieńczalników, produkty chemii gospodarczej, baterie.

Zwracamy uwagę, że odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z remontu mieszkań i zagospodarowania terenu) nie są zbierane sposobem objazdowym. Te odpady są bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców na placach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Informacje o godzinach otwarcia tych miejsc, przyjmowaniu odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego https://aplinkosapsauga.vrsa.lt/go.php/Atlieku-tvarkymas779645 lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Zwracamy uwagę, że p. 92. zatwierdzonego Radą Samorządu Rejonu Wileńskiego 22 grudnia w 2016 r. decyzją nr T3-513 Regulaminu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Samorządu Rejonu Wileńskiego ustala, iż zarządca odpadów komunalnych i (lub) Administracja Samorządu regularnie informuje posiadaczy odpadów o dacie, godzinie i miejscu odbioru wielkogabarytowych odpadów z gospodarstw domowych.

Na podst. vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE