• Litwa
  • 26 lutego, 2022 15:03

Zbieranie ofiar dla Ukrainy w kościołach Litwy

W niedzielę we wszystkich kościołach Litwy zostanie zbierana ofiara dla znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji Ukrainy. W ten sposób pokażemy naszą braterską solidarność z krajem rozdartym wrogością.

zw.lt
Zbieranie ofiar dla Ukrainy w kościołach Litwy

Fot. Caritas Lietuva

Caritas Litwa zaprasza wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli, aby poprzez modlitwę i ofiarę przyczynili się do ulżenia cierpieniom narodu ukraińskiego.

Możliwa jest również wpłata na specjalne konto Caritas Banku Litwy LT02 7300 0101 3718 2270; wskazując cel opłaty Pomoc dla Ukrainy (wszystkie informacje dostępne na stronie Caritas Litwa).


Wasze ofiary zostaną przekazane Caritas Ukraina, która ma rozległą sieć pomocy w całym kraju, i zostaną wykorzystane w konkretny sposób, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby osób pozostających na Ukrainie.

Na podstawie: caritas.lt

PODCASTY I GALERIE