• Litwa
  • 5 sierpnia, 2014 15:54

Zawód policjanta coraz bardziej popularny na Litwie

Popularność zawodu policjanta na Litwie gwałtownie rośnie - pisze portal alfa.lt. Litewska Akademia Policji nie ogłosiła jeszcze naboru kursantów, ale zainteresowanie podjęciem studiów wyraziło już przeszło 700 osób. Przyjętych zostanie 150.

alfa.lt
Zawód policjanta coraz bardziej popularny na Litwie

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W 2013 roku Litewska Akademia Policji doczekała się 204 kandydatów, przyjętych zostało 120. 117 z nich skończyło naukę i otrzymało legitymacje policjanta. W 2012 roku przyjęto 120 kandydatów ze 173. Kobiety w roku 2012 stanowiły 19 proc. ze 100, w roku 2013 – 33,3 proc. ze 120. W tym roku rekrutacja odbędzie się w dniach 18-22 sierpnia.

„Rzeczywiście, zainteresowanie i popularność zawodu policjanta rośnie. W zasadzie rośnie także uznanie samej policji w państwie. Jeżeli spojrzeć na te 18 instytucji, które są rankingowane (wg stopnia zaufania społeczeństwa – przyp. red.), to policja znajduje się w pierwszej dziesiątce. To świadczy, że policja, jako instytucja, jest coraz bardziej przez ludzi uznawana i szanowana” – mówi zwierzchnik Litewskiej Akademii Policji Algirdas Kaminskas.

Według niego, podstawowe powody popularności akademii to atrakcyjne warunki nauki, między innymi system stypendiów, a także gwarancja zatrudnienia od razu po skończeniu trzyletniego kursu.

Przyszłych policjantów kształci również Uniwersytet Michała Romera w Wilnie. Tu w ostatnich latach też odnotowano wzrost zainteresowania zawodem policjanta. Przyszli policjanci są kształceni na dwóch wydziałach. W tym roku planuje się przyjąć na studia ponad 150 studentów.

Zdaniem dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Michała Romera Sauliusa Greičiusa, przyszli policjanci mają zapewnione dosyć wysokie stypendium oraz bezpłatne studia. Najczęściej o pracę policjanta starają się ludzie z niezamożnych rodzin.

PODCASTY I GALERIE