• Litwa
  • 2 października, 2016 14:06

Zastrzeżenia do projektu Ustawy wspierania rodziny

Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy poinformowało, że z zasady popiera projekt, jednak chce zapewnić również, żeby nie były dyskryminowane osoby, które chcą zawrzeć związek „w innej formie niż poprzez małżeństwo” oraz rodzice, samotnie wychowujący dziecko.

BNS
Zastrzeżenia do projektu Ustawy wspierania rodziny

Fot.Tomas Urbelionis

Ministerstwo podkreśla również, że w Ustawie nie ma jednoznacznego określenia rodziny, który byłoby niedyskryminujące.

W projekcie jest wspomniane między innymi, że zgodnie z opinią Sądu Konstytucyjnego, za rodzinę jest uważany nie tylko związek osób, które zawarły małżeństwo.

Projekt Ustawy wspierania rodziny został złożony przez 55 posłów z partii Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. W preambule ustawy jest podkreślone, że „uzupełnianie się nawzajem w związku kobiety i mężczyzny jest podstawą rodziny, pierwotnej i wynikającej z natury formy wspólnotowej, stwarza najlepsze warunki do zapewnienia wychowywania i rozwoju dziecka”. Za podstawę rodziny jest uważana „wolna decyzja mężczyzny i kobiety do przyjęcia obowiązków moralnych oraz prawnych”.

Ministerstwo proponuje zmienić tekst preambuły, ponieważ dyskryminuje ona rodziców, samotnie wychowujących dziecko.
W projekcie Ustawy nie jest również wskazane, jak miałaby wyglądać polityka państwowa względem rodziny. W reakcji na coraz gorszą sytuację demograficzną, jest proponowane założenie dwu nowych instytucji- Narodową radę rodziny oraz Komisję polityki rodzinnej.

PODCASTY I GALERIE