• Litwa
  • 28 maja, 2021 9:11

Zasiłki z powodu doznanej przemocy dotrą do większej liczby osób

Od stycznia przyszłego roku więcej osób będzie mogło domagać się odszkodowań za przestępstwa dotyczące przemocy - podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.

BNS
Zasiłki z powodu doznanej przemocy dotrą do większej liczby osób

Fot. R. Danisevičius

Sejm zaaprobował propozycję ministerstwa, aby osoby fizyczne otrzymywały odszkodowanie nawet wtedy, gdy szkody spowodowane poważnymi i bardzo poważnymi przestępstwami z użyciem przemocy zostały popełnione między 26 września 2000 r. a 1 lipca 2005 r., a ostateczna decyzja w sprawie zapadła po tej drugiej dacie.

Do tej pory takim osobom nie udawało się otrzymać odszkodowania.

„Bardzo ważne jest, aby nie pozostawiać na marginesie ofiar brutalnych zbrodni, jeżeli proces odbywał się w chwili wejścia w życie ustawy” – czytamy w oświadczeniu minister sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej.

Planowane jest również wprowadzenie od początku przyszłego roku nowego rodzaju pozasądowych rekompensat pieniężnych. Odszkodowanie byłoby przyznane osobom, które zostały tymczasowo aresztowane podczas dochodzenia przedprocesowego lub karnego, ale zostały uniewinnione lub postępowanie przygotowawcze zostało zakończone.

Zdaniem minister, celem tego odszkodowania jest przywrócenie sprawiedliwości i zadośćuczynienie za rzeczywistą szkodę materialną poniesioną przez osobę, która została poddana nadwyżce w stosunku do najostrzejszego środka tymczasowego.

W takim przypadku osoba będzie uprawniona do otrzymania rekompensaty w wysokości do 50 podstawowych świadczeń socjalnych (2000 euro).

PODCASTY I GALERIE