• Litwa
  • 27 października, 2018 15:05

Zaniedbane miejsca pochówku będą przekazywane osobom trzecim

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych samorządy przypominają o nowym rozporządzeniu rządu, zgodnie z którym zaniedbane przez ponad dwa lata groby mogą być przez nie zajęte i przekazane do o dyspozycji osobom trzecim.

zw.lt
Zaniedbane miejsca pochówku będą przekazywane osobom trzecim

Fot. Roman Niedźwiecki

Lista takich mogił jest upubliczniana przez Komisję ds. uznania opuszczonych cmentarzy i identyfikacji niedoglądanych grobów na stronie internetowej samorządów. Jeżeli po uprzednim zawiadomieniu osoby nie uporządkują miejsce pochówku, będzie je można po dwóch latach skonfiskować i przekazać innym.

Osoby, które chcą zaopiekować się opuszczonym lub niedoglądanym grobem, mogą zwrócić się do administracji samorządu, która w ciągu 20 dni roboczych podejmie decyzję w sprawie prawa przekazania grobu nowemu nadzorcy.

Według zasad porządkowania niedoglądanych grobów, nowy opiekun będzie musiał zachować i doglądać nagrobek, a nowe będzie można wznosić tylko po uzgodnieniu z dozorcą cmentarza i po złożeniu pisemnego wniosku w starostwie. Zezwolenie na pochówek nowemu nadzorcy wydaje się po upływie 50 lat od ostatniego pochówku.

PODCASTY I GALERIE