• Litwa
  • 3 kwietnia, 2020 10:59

Żandarmeria wojskowa na ulicach Wilna. Z koronawirusem nie ma żartów

Żandarmeria ma nie tylko budzić respekt, ale i sprawdzać, czy przestrzegane są zasady kwarantanny.

Żandarmeria wojskowa na ulicach Wilna. Z koronawirusem nie ma żartów

Foto BNS/Lukas Balandis

Dziesięć patroli żandarmerii wojskowej pojawiło się na ulicach Wilna, Kowna, Kłajpedy, Szawel i Poniewieża. Wspierają funkcjonariuszy patrolujących ulice. Są uzbrojeni w gaz pieprzowy, pałki i kajdanki.
Zadaniem policji wojskowej jest zapewnienie porządku publicznego i reagowanie na łamanie kwarantanny. Jednak nie ma ona uprawnień do wystawiania mandatów za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny czy warunków samoizoloacji.

PODCASTY I GALERIE