• Litwa
  • 17 sierpnia, 2020 14:51

Zamiast zakazu wjazdu, test na COVID-19

W poniedziałek (17 sierpnia) rząd zniósł dotychczasowy zakaz wjazdu na teren Litwy dla cudzoziemców przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej silnie dotkniętych koronawirusem. W zamian wprowadzono wymóg wykonania testu na COVID-19 przed przyjazdem na Litwę.

BNS
Zamiast zakazu wjazdu, test na COVID-19

Fot. Pixabay/Fernando Zhiminaicela

„Opublikowane listy dotyczące mniej lub bardziej dotkniętych państw są w praktyce bez znaczenia. Sytuacja zmienia się wszędzie i w maksymalnie trzech krajach nie ma przypadków zachorowań, dlatego chcemy wyrównać warunki wjazdu dla wszystkich” – powiedziała minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė.

Zgodnie z dotychczasową procedurą z państw, w których zachorowalność na koronawirusa w ciągu dwóch tygodni przekroczyła 25 przypadków na 100 tys. osób, powrócić mogli jedynie obywatele Litwy, natomiast wjazd cudzoziemców był zabroniony.

Od teraz osoby z Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Andory, Monako, San Marino i Watykanu będą mogły swobodnie wjeżdżać na Litwę.

Jeśli jednak w krajach tych zachorowalność na koronawirusa przekroczy 25 przypadków na 100 tys. mieszkańców, przybywający obcokrajowcy będą musieli zostać przebadani pod kątem koronawirusa i otrzymać wynik negatywny.

„Ustalono, że jeśli liczba przypadków będzie większa niż 25 przypadków na 100 tys. osób, tacy cudzoziemcy będą zobowiązani wykonać test na obecność COVID-19 nie później niż 72 godziny przed przybyciem do Republiki Litewskiej, otrzymując wynik negatywny” – powiedziała R. Tamašunienė.

Litwini powracający z takich krajów będą musieli się poddać się samoizolacji, a test będzie wykonywany codziennie po ich powrocie.

„Wszystkich obowiązują te same warunki, z tym że Litwini przyjeżdżający do kraju będą mieli przeprowadzone testy tutaj, natomiast, cudzoziemców prosimy, aby wykonali je we własnym kraju” – powiedział minister zdrowia Aurelijus Veryga.

Wymóg dwutygodniowej samoizolacji będzie nadal obowiązywał wszystkie osoby przyjeżdżające z krajów, w których współczynnik występowania zachorowań na COVID-19 przekracza 16 przypadków na 100 tys. osób.

Kontynuowana jest również rejestracja wszystkich osób przybywających drogą lotniczą lub morską, a osoby przybywające drogą lądową zobowiązane są do zarejestrowania się w Narodowym Centrum Zdrowia Publicznego najpóźniej w ciągu 12 godzin od przybycia na Litwę.

Cudzoziemcy z państw trzecich nadal mają zakaz wjazdu na Litwę, za wyjątkiem przypadków zatwierdzonych przez rząd.

PODCASTY I GALERIE