• Litwa
  • 8 czerwca, 2020 12:46

Zaktualizowano listę krajów, z których można przyjechać na Litwę

Ministerstwo Ochrony Zdrowia ogłosiło ważną w dniach 8-14 czerwca listę państw, z których można przyjechać na Litwę.

zw.lt
Zaktualizowano listę krajów, z których można przyjechać na Litwę

Fot. Lukas Balandis/BNS

Zakaz przyjazdu na Litwę mają, ze względu na dużą zachorowalność na COVID-19 mieszkańcy Szwecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także Portugalii. Podróżni z Irlandii i Belgii będą musieli przez 14 dni izolować się. Obywatele Litwy nadal mogą wrócić do kraju ze wszystkich państw, ale w przypadku wyżej wymienionych, będzie obowiązywała dwutygodniowa izolacja.

Ministerstwo Ochrony Zdrowia przypomina, że jeśli w danym kraju zachorowalność na COVID-19 w ciągu minionych 2 tygodni będzie wynosić od 15 do 25 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, to przyjeżdżający z tych państw będą musieli przez 14 dni izolować się. Jeśli zachorowalność nie przekracza 15 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, izolacja nie jest wymagana.

To, czy obywatel Litwy powracający z zagranicy będzie musiał się izolować zależy od tego, z jakiego kraju powraca. Jeśli ma dowód, że wraca z kraju, po powrocie z którego izolacja nie jest obowiązkowa, nie będzie musiał się jej poddawać, nawet gdy podróżował także przez inne kraje, pod warunkiem, że nie zatrzymywał się w tych krajach w celach biznesowych lub innych. Jeśli dana osoba nie będzie mogła tego udowodnić, środki zastosowane wobec niej będą uzależnione od tego, z jakiego kraju bezpośrednio wróciła na Litwę.

Osoby podróżujące promem ze Szwecji będą musiały poddać się obowiązkowej izolacji, nawet gdy płynęły tranzytem z Norwegii lub Danii.

Należy pamiętać, że lista państw ogłoszona przez ministerstwo zmienia się co tydzień. Ważne jest również to, że jeśli dany kraj trafił na litewską listę, nie oznacza to, iż obywatele Litwy automatycznie będą wpuszczani do tego kraju. Nie ma wspólnej umowy między wszystkimi krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak te same warunki obowiązują we wszystkich trzech krajach bałtyckich – Litwie, Łotwie i Estonii.

Ustalenia dotyczą cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Decyzje dotyczące wjazdu cudzoziemców z państw trzecich nie zostały jeszcze podjęte. Szczegółową listę państw można znaleźć na stronie Ministerstwa Ochrony Zdrowia.

źródło: sam.lt

PODCASTY I GALERIE