• Litwa
  • 12 lutego, 2019 17:18

Zakończyło się zgromadzenie parlamentarne Litwy i Polski: Liczymy na kompleksowe rozwiązania

XX sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu RL zakończyła się podpisaniem deklaracji podsumowującej dokonania w stosunkach dwustronnych i nakreślającej kierunki dalszych działań. Parlamentarzyści z obu krajów rozmawiali o relacjach dwustronnych, bezpieczeństwie regionalnym, współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, kulturalnej, naukowej oraz o sytuacji Polaków na Litwie.

zw.lt
Zakończyło się zgromadzenie parlamentarne Litwy i Polski: Liczymy na kompleksowe rozwiązania

Fot. Kancelaria Sejmu RP/Łukasz Błasikiewicz

„Mamy nadzieję, że Sejm Litwy wypracuje kompleksowe rozwiązania dotyczące polskiej oświaty na Litwie, obecności naszego języka w przestrzeni publicznej, zwrotu ziemi czy ustawy o mniejszościach narodowych. Wtedy będziemy mogli ogłosić naszą wspólną przestrzeń, jako wolną od wszelkich kwestii spornych” – powiedziała podczas obrad zgromadzenia wicemarszałek Sejmu RP, przewodnicząca polskiej delegacji Beata Mazurek.

Przewodniczący litewskiej delegacji Arvydas Nekrošius wyraził zadowolenie, iż Litwa i Polska w najważniejszych momentach są razem. Wskazał, że Polska jest dla Litwy najbliższym partnerem strategicznym. „Odczuwamy silną potrzebę solidarności, wspólnoty oraz wzajemnego szacunku a wspólne cele tylko bardziej nas umacniają” – mówił Arvydas Nekrošius. Dodał, że dzisiaj możemy być dumni z aktywnego, polsko-litewskiego dialogu oraz ze wspólnych prac.

Jak podkreślił Arvydas Nekrošius, Litwa chce jeszcze ściślejszego dialogu z Polską, „opartego na szacunku i racjonalnych argumentach”. Dodał, że jego kraj jest wdzięczny Polsce za pomoc przy wzmacnianiu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.

Po obradach Mazurek oraz Nekrosius podpisali deklarację Zgromadzenia, w której wyrażono zadowolenie z „intensyfikacji dialogu politycznego” Polski i Litwy – zarówno w formacie bilateralnym, jak i na forach organizacji międzynarodowych i regionalnych. W dokumencie zwrócono również uwagę na dynamiczny rozwój współpracy międzyparlamentarnej oraz wskazano na konieczność jej dalszego rozwoju.

Sygnatariusze podkreślili także, że wyjątkowe znaczenie ma „harmonijna współpraca” obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa „w obliczu współdzielonych wyzwań i zagrożeń”. Wskazano też na „decydujące znaczenie działań podejmowanych w wymiarze transatlantyckim w obszarze obronności i bezpieczeństwa”. W deklaracji wyrażono ponadto zadowolenie ze współpracy Polski i Litwy na rzecz realizacji wspólnych projektów energetycznych, zwiększajacych poziom integracji naszego regionu. Wskazano też na korzyści płynące z realizacji wspólnych inwestycji, takich jak Via Carpatia czy Via Baltica”.

Obie strony w dokumencie podkreśliły też wspólna wolę polityczna pełnej realizacji Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską i Litwą, a w szczególnosci zapisów dotyczących praw mniejszosci narodowych. Zapewniono też o woli respektowania przez oba kraje praw mniejszości do pielęgnowania ich kultury, oświaty oraz języka.

Parlamentarzysci Polski i Litwy podkreślili potrzebę „kontynuacji wysiłków na rzecz budowy wzajemnego zrozumienia i zaufania”. Wskazano tez na role naszych krajów we wspieraniu reform demokratycznych w krajach partnerskich na Wschodzie. W deklaracji zwrócono uwage na ‚zbiezna percepcje Polski i Litwy w zakresie wyzwan oraz zagrozen zwiazanych z konfrontacyjna polityka’ Rosji wobec Zachodu oraz panstw Partnerstwa Wschodniego – Ukrainy i Gruzji. Wyrazono tez solidarnosc z Ukraina, która – jak zaznaczono – doswiadcza agresji ze strony Rosji.

Obie strony wezwały też Rosję do natychmiastowego uwolnienia ukraińskich marynarzy oraz zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Celem Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej jest m.in. wspieranie rozwoju współpracy dwustronnej oraz umacnianie interesów Litwy i Polski w ramach struktur europejskich i NATO poprzez rozpatrywanie spraw interesujących oba kraje i przyjmowanie wspólnych stanowisk.

Delegacje do Zgromadzenia liczą po 20 parlamentarzystów z każdej strony i reprezentują proporcjonalnie wszystkie kluby. Parlamentarzyści z Polski i Litwy spotykają się dwa razy w roku na sesjach plenarnych, na zmianę w obu państwach. Uczestniczą także m.in. w obradach komisji stałych i w seminariach.

PODCASTY I GALERIE