• Litwa
  • 20 lipca, 2017 11:28

Zakończyła się rekrutacja na studia

W środę dobiegła końca rekrutacja na studia w systemie elektronicznym Lama BPO. Wnioski o rekrutację na studia złożyło nie co ponad 28 tysięcy kandydatów, czyli o 1 700 abiturietów mniej niż w roku ubiegłym.

zw.lt
Zakończyła się rekrutacja na studia

Fot. Joanna Bożerodska

Prawie jedna trzecia kandydatów – 5230 – wybrała kierunki oferowane przez najwyżej notowany w międzynarodowych rankingach, Uniwersytet Wileński.

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji na studia zostaną ogłoszone 24-ego lipca. W tym roku maturzyści mieli możliwość ubiegania się na studia na 19 uniwersytetach oraz 21 kolegiach, które oferują około 700 programów studiów.
W trakcie rekrutacji litewskie uczelnie wyższe podjęły decyzję o przedterminowym wstrzymaniu rekrutacji na pierwszy rok studiów na 64 kierunkach studiów.

Decyzja została podjęta przez władze uniwersytetów oraz szkół wyższych. Głównym powodem było małe lub znikome zainteresowanie tymi kierunkami. Jednym z takich kierunków, jest polonistyka na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

PODCASTY I GALERIE