• Litwa
  • 25 października, 2020 13:52

Zakończyła się akcja zbiórki żywności w sklepach, organizowana przez „Maisto bankas”

W kraju zakończyła się akcja zbiórki żywności w sklepach, prowadzona przez organizację pożytku publicznego "Maisto bankas". W piątek i sobotę dobrodzieje ofiarowali 287 447 sztuk artykułów żywnościowych o wartości przekraczającej 300 tysięcy euro.

BNS
Zakończyła się akcja zbiórki żywności w sklepach, organizowana przez „Maisto bankas”

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

W piątek i sobotę wolontariusze w 65 litewskich miastach i miasteczkach w 344 sklepach prosili o ofiarowanie dodatkowego opakowania żywności o długim terminie ważności.

Zebrane podczas akcji dary są przekazywane osobom potrzebującym – z zebranej żywności korzystają ośrodki dziennego pobytu dzieci, stołówki dobroczynne, artykuły żywnościowe są przekazywane też osobom niepełnosprawnym, emerytom, rodzinom wielodzietnym i najuboższym.

W tegorocznej akcji uczestniczyło ponad 300 organizacji pozarządowych.

PODCASTY I GALERIE