• Litwa
  • 3 lutego, 2020 17:11

Zakaz wypuszczania drobiu poza budynki gospodarskie

Od wtorku wchodzi rozporządzenie ministerstwa rolnictwa, które zakazuje wypuszczania drobiu poza budynki gospodarskie oraz nakazuje jego utrzymywanie w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, gdzie się znajdują dzikie ptaki.

BNS
Zakaz wypuszczania drobiu poza budynki gospodarskie

Fot. BNS/Tomas Markelevičius

Minister Andrius Palionis powiedział, że decyzja zapadła po naradzie z przedstawicielami Litewskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu, w celu zmniejszenia ryzyka przedostania się ptasiej grypy na terytorium kraju.

Zakaz ma być stosowany do odwołania.

Ostatnio nowe ogniska ptasiej grypy wykryto w Polsce, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Czechach, Danii i na Ukrainie.

PODCASTY I GALERIE