• Litwa
  • 27 września, 2013 6:02

„Zainteresowanie językiem polskim na Litwie jest stabilne”. Dominuje jednak język rosyjski

Język polski na Litwie zna trochę ponad 8 proc. mieszkańców. Instytut Kultury Polskiej w Wilnie próbuje popularyzować język polski wśród mieszkańców naszego kraju. Obecnie lekcje z języka polskiego odbywają się nawet w Kownie.

Antoni Radczenko
„Zainteresowanie językiem polskim na Litwie jest stabilne”. Dominuje jednak język rosyjski

Fot. BFL/Andrius Ufartas

„W tej chwili mamy cztery grupy w Wilnie. Trzy początkowe i jedna zaawansowana. Nauka rozpoczęła się 16 września. Kursy trwają trzy miesiące. W Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie przy Centrum Języków Obcych działa również polska grupa, do której uczęszcza kilkanaście osób. Dofinansowujemy ten projekt. Ufundowaliśmy dla zachęty stypendia, nie są to duże pieniądze, ale dla studenta to zawsze coś” – powiedział Andrzej Kierulis z Instytutu Kultury Polskiej w Wilnie.

Kowno mówi po polsku

„Jest to lektorat z języka polskiego. Język polski jest obowiązkowy dla studentów historii, chociaż mogą wybrać również niemiecki i łacinę. W ostatnich latach zwiększyła się liczba studentów z innych wydziałów. Zainteresowanie językiem polskim jest stabilne. Najbardziej cieszy mnie to, że studenci założyli Klub Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza. Chcą zgłębiać kulturę polską i oglądać polskie filmy” – powiedziała Irena Mikłuszewicz z kowieńskiej uczelni.

Zresztą w Kownie język polski jeszcze od czasów sowieckich był popularny. ,,Osobom w moim wieku i tym, którzy się wychowywali w okresie Związku Radzieckiego z pewnością nauka języka polskiego nie jest trudna. Wynika to z tego, że w latach ’80-’90 oglądało się polską telewizję, gdzie były lepsze zachodnie filmy, ciekawsze programy. Kiedy uczęszczałam na lekcje języka polskiego do Instytutu Kultury Polskiej w Wilnie, miałam problem jedynie z mówieniem. Było ciężko, ale powoli się przełamałam” – powiedziała dla zw.lt Akvilė Brazauskaitė młoda architekta z Kowna, która była również uczestniczką stażu parlamentarnego RP w Warszawie.

Dominacja języka rosyjskiego

Najbardziej popularnym językiem obcym na Litwie jest język rosyjski. Rośnie również liczba osób posługujących się językiem angielskim, poinformował Litewski Departament Statystyki.

Z danych powszechnego spisu ludności z roku 2011 wynika, że 78, 5 proc. mieszkańców Litwy oprócz języka ojczystego zna jeszcze jeden lub więcej języków obcych. Porównując z rokiem 2001, liczba osób znających inne języki zwiększyła się o 8 proc.

W 2011 r. język rosyjski znało 63 proc. mieszkańców. Język polski zna 8,5 proc. mieszkańców, a niemiecki 8,3 proc. Porównując z rokiem 2001 liczba osób znających język angielski wzrosła z 16, 9 proc. do 30, 4 proc.

Język angielski jest najbardziej popularny wśród osób młodych.

PODCASTY I GALERIE