• Litwa
  • 6 maja, 2014 16:27

Zaduszki nie będą dniem wolnym od pracy

Sejm odrzucił we wtorek propozycje, zgodnie z którymi Dzień Zmarłych – 2 listopada oraz Dzień Konstytucji – 25 października miały zostać dniami wolnymi od pracy.

BNS
Zaduszki nie będą dniem wolnym od pracy

Fot. BFL/Butautas Barauskas

Członkowie Sejmu większością głosów poparli negatywną opinię Komitetu Spraw Socjalnych w tej kwestii. Negatywne stanowisko w sprawie dodatkowych wolnych dni zajął także rząd.

Według Komitetu Spraw Socjalnych w państwach Unii Europejskiej jest średnio 12 dni świątecznych w roku, tymczasem Litwa obchodzi już 15 takich dni. Zwiększenie liczby wolnych dni zmniejszyłoby wpływy do budżetu państwa i samorządów oraz Sodry, a także innych funduszy państwowych.

Autorzy poprawek do Kodeksu Pracy przytaczali argument, że w okresie świąt listopadowych jednego wolnego dnia – 1 listopada – nie wystarczy, by odwiedzić groby bliskich w różnych zakątkach Litwy.

PODCASTY I GALERIE