Litwa
BNS

Zaduszki nie będą dniem wolnym od pracy

Sejm odrzucił we wtorek propozycje, zgodnie z którymi Dzień Zmarłych – 2 listopada oraz Dzień Konstytucji – 25 października miały zostać dniami wolnymi od pracy.

Członkowie Sejmu większością głosów poparli negatywną opinię Komitetu Spraw Socjalnych w tej kwestii. Negatywne stanowisko w sprawie dodatkowych wolnych dni zajął także rząd.

Według Komitetu Spraw Socjalnych w państwach Unii Europejskiej jest średnio 12 dni świątecznych w roku, tymczasem Litwa obchodzi już 15 takich dni. Zwiększenie liczby wolnych dni zmniejszyłoby wpływy do budżetu państwa i samorządów oraz Sodry, a także innych funduszy państwowych.

Autorzy poprawek do Kodeksu Pracy przytaczali argument, że w okresie świąt listopadowych jednego wolnego dnia – 1 listopada – nie wystarczy, by odwiedzić groby bliskich w różnych zakątkach Litwy.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!