• Litwa
  • 2 sierpnia, 2020 16:36

Zacieśnienie współpracy polsko-litewskiej w zakresie edukacji

Od 2 sierpnia br. trwa delegacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na czele z ministrem Wojciechem Murdzkiem w Wilnie. Wizyta ma służyć rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy w obszarze badań, nauki i mobilności akademickiej. Minister Murdzek spotka się z Algirdasem Monkevičiusem, ministrem edukacji, nauki i sportu Republiki Litewskiej. Ministrowie podpiszą umowę dotyczącą wzajemnego uznawania dokumentów.

gov.pl
Zacieśnienie współpracy polsko-litewskiej w zakresie edukacji

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Wzajemne uznawanie dokumentów

3 sierpnia 2020 r., podczas spotkania ministrów w Wilnie, zostanie uroczyście podpisana Umowa o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki. Porozumienie ułatwi mobilność akademicką między oboma krajami i przyczyni się do zacieśnienia współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Współpraca między uczelniami

Ministrowie będą również rozmawiać m.in na temat inicjatywy Uniwersytetów Europejskich (European University Networks), jako ważnego elementu rozwoju polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego. Zostaną również podjęte kwestie prowadzenia kształcenia w dobie pandemii, w tym dotyczące mobilności studentów. Ważnym punktem wzajemnych ustaleń będą możliwości rozwoju studiów polonistycznych na Litwie.

Programy dla studentów, naukowców i przemysłu

Wizyta polskiej delegacji to m.in. okazja do promocji oferty programów i inicjatyw prowadzonych przez NAWA dla studentów i naukowców; możliwości współpracy naukowo-przemysłowej z siecią badawczą Łukasiewicz, czy też zachęcenia badaczy do udziału w polsko-litewskim konkursie DAINA, prowadzonym przez NCN.

Spotkanie ze społecznościami akademickim na Litwie

Program wizyty obejmuje spotkanie z władzami Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie oraz wizytę na Uniwersytecie Wileńskim.

Pobyt polskiej delegacji zakończy złożenie wieńców na Cmentarzu na Rossie.

PODCASTY I GALERIE