• Litwa
  • 26 lutego, 2014 9:24

Zachowanie stołka dyrektora ma zależeć od wyników pracy

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy proponuje ustalenie jednakowych 4-letnich kadencji dla kierowników szkół, przedszkoli, placówek opieki socjalnej, centrów kultury i innych placówek budżetowych.

"Lietuvos žinios"
Zachowanie stołka dyrektora ma zależeć od wyników pracy

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Proponuje się również, by wszystkim kierownikom placówek budżetowych co roku były wytyczane zadania, wyniki do osiągnięcia, praca kierowników była zaś oceniana – pisze dzisiaj dziennik „Lietuvos žinios”.

Działalność kierownika placówki budżetowej, zatrudnionego na umowę o pracę, miałaby być oceniana na bardzo dobrze, dobrze, zadowalająco lub niezadowalająco. Jeżeli nie mniej niż połowa ocen za czas kadencji kierownika były dobre lub bardzo dobre, byłby on wyznaczany na nową czteroletnią kadencję. Liczba kadencji nie byłaby ograniczana.

Jeśli zaś praca kierownika zostałaby dwa razy z rzędu oceniona niezadowalająco, umowa o pracę zostałaby zrywana bez wypłacenia odprawy.

Nowy porządek miałby obowiązywać około 3 tys. kierowników placówek budżetowych na całej Litwie.

PODCASTY I GALERIE