• Litwa
  • 2 lutego, 2017 15:13

Zabiegi zapłodnienia in vitro w zawieszeniu

Po tym jak od stycznia w życie weszła nowa ustawa o zapłodnieniu in vitro, wykonywanie procedur zostało zawieszone.

BNS
Zabiegi zapłodnienia in vitro w zawieszeniu

Fot. BNS/ Erikas Ovčarenko

Tego powodem jest brak licencji w placówkach medycznych, podaje Nora Ribokienė, szefowa państwowej służby akredytacji działalności opieki medycznej.

Jak zaznacza, placówki medyczne do wykonywania procedur potrzebują dwóch licencji – jedną dla banku komórek płciowych, inną dla prowadzenia procedur sztucznego zapłodnienia. Dopóki placówki nie otrzymają tych licencji, nie mogą pomagać bezpłodnym parom.

Ośrodki medyczne były zobowiązane, by załatwić wszystkie formalności do momentu wejścia w życie nowej Ustawy. Ribokienė wskazuje, że do stycznia w całym kraju usługi sztucznego zapłodnienia świadczyło 12 placówek, w styczniu wnioski przedstawiło na razie 5 ośrodków.

W tym roku na zabiegi zapłodnienia z Funduszu PSDF przewidziano 3 mln. euro. „Z tych pieniędzy będą pokrywane koszty zabiegu sztucznego zapłodnienia, jak i lekarstwa stymulujące płodność. Umowy z placówkami zostaną podpisane po tym, jak one otrzymają licencje” -powiedział kierownik Państwowej Kasy Chorych Aurimas Baliukevičius.

Kierowniczka Stowarzyszenia Płodności Rūta Vyšniauskaitė twierdzi, że pacjenci nie są zadowoleni z obecnego porządku. „System kompensacji jest niedopracowany, dyskryminujący, nie zapewnia dostępu dla wszystkich i zupełnie nie spełnia oczekiwań pacjentów”- powiedziała Vyšniauskaitė. Podkreśliła, że kompensowane jest zaledwie 30 proc. ceny zabiegu, który na Litwie kosztuje ok. 2 tys. euro, zaś proces kompensacji lekarstw nie jest jasno określony.

Od tego roku w życie weszła nowa ustawa o sztucznym zapłodnieniu, która pozwala bezpłodnym parom uzyskać dofinansowanie państwowe na niezbędne procedury. Liczba zarodków nie jest ograniczana, a od lutego niewykorzystane embriony będą przechowywane na czas nieokreślony. Uprawomocniono też dawstwo zarodków.

PODCASTY I GALERIE