• Litwa
  • 16 grudnia, 2014 12:37

Za rok z Wilna do Mińska – w dwie godziny

W poniedziałek rozpoczęto prace elektryfikacji linii kolejowej z Nowej Wilejki przez Kiwiszki, Kienę do granicy z Białorusią. To drugi projekt elektryfikacji linii kolejowych w kraju i pierwszy w historii niepodległej Litwy. Po jego zakończeniu skróci się między innymi podróż z Wilna do Mińska. Projekt ma zostać zakończony w marcu 2016 roku.

zw.lt
Za rok z Wilna do Mińska – w dwie godziny

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Zgodnie z założeniem po zrealizowaniu projektu zwiększy się atrakcyjność transportu kolejowego, zostanie zmniejszone zanieczyszczenie środowiska. Projekt ma także przyczynić się do wzmacniania stosunków litewsko-białoruskich.

„Elektryfikacja tego odcinka kolei pozwoli na osiągnięcie ostatecznego celu – skrócenie podróży kolejowej z Wilna do Mińska do dwóch godzin. O tym rozmawialiśmy niedawno z premierem Białorusi. Niezwykle ważne dla nas, że w przyszłości zelektryfikowaną koleją można będzie przewozić ładunki do portu w Kłajpedzie. Linia od granicy z Białorusią do Kłajpedy w przyszłości powinna stać się podstawowym korytarzem eksportu ładunków z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Azji Środkowej i Chin” – mówił premier Algirdas Butkevičius podczas uroczystości rozpoczęcia prac.

Pierwsza linia elektryfikacyjna na Litwie została zbudowana w 1975 roku – prowadziła z Wilna do Kowna.

PODCASTY I GALERIE