• Litwa
  • 24 października, 2013 14:20

Za leczenie za granicą przyjdzie dopłacić

Jutro wchodzą w życie unijne przepisy dotyczące leczenia transgranicznego. Pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne nie będą już mogli liczyć na całkowite pokrycie kosztów leczenia poza granicami kraju.

BNS
Za leczenie za granicą przyjdzie dopłacić

Fot. BFL

Po wprowadzeniu ogólnoeuropejskiej zasady nadal będziemy mogli korzystać z usług medycznych za granicą, następnie krajowy ubezpieczyciel, czyli Państwowe Kasy Chorych zwrócą nam tyle, ile by za nas zapłaciły, gdybyśmy się leczyli u siebie w kraju. Różnicę ceny leczenia będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni – podaje Państwowa Kasa Chorych.

Takież warunki leczenia będą obowiązywać w przypadku, kiedy obywatele innych państw unijnych zechcą skorzystać z usług medycznych na Litwie.

Dyrektor Państwowej Kasy Chorych uprzedza, że po wejściu w życie nowych przepisów leczenie za granicą może mocno uderzyć po kieszeni.

„Ceny w krajach Europy Zachodniej nieraz mogą być 10 razy większe niż na Litwie, dlatego wyjeżdżający na leczenie za granicą powinni to wyjaśnić. Tymczasem w krajach sąsiedzkich i nowych państwach członkowskich unii ceny różnią się nieznacznie” – poinformował Algis Sasnauskas.

PODCASTY I GALERIE