• Litwa
  • 6 września, 2021 12:52

Z. Rau: Polskę i Litwę łączy wspólne dziedzictwo, wynikające z Unii Lubelskiej

„Wschodni sąsiedzi wypowiedzieli Polsce i Litwie wojnę hybrydową. Musimy działać razem, w duchu pełnego zrozumienia. W solidarności i determinacji przezwyciężenia tego kryzysu udaje nam się bardzo wiele osiągnąć“ - powiedział w Wilnie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

zw.lt
Z. Rau: Polskę i Litwę łączy wspólne dziedzictwo, wynikające z Unii Lubelskiej

Fot. Joanna Bożerodska

Podczas konferencji z szefem litewskiej dyplomacji Gabrieliusem Landsbergisem, Rau ocenił, że obecnie stosunki między Polską a Litwą są najlepsze w ciągu ostatniego 30-lecia. Zastrzegł przy tym, że są pewne sprawy, które jeszcze wymagają uregulowania, jak sytuacja mniejszości polskiej na Litwie.

Podobnego zdania na temat stosunków polsko-litewskich jest i Gabrielius Landsbergis, litewski minister spraw zagranicznych.

Fot. Joanna Bożerodska

“Nie raz wydawało się, że stosunki polsko-litewskie już nie mogą być lepsze, ale otwiera się nowa karta i wydaje się, że oba kraje mogą współpracować jeszcze głębiej. Utrwalamy to, co już do tej pory zostało osiągnięte i kładziemy podwaliny pod głębszą współpracę. Chciałbym podkreślić, że pomoc Polski dla Litwy w ostatnich tygodniach jest naprawdę nieoceniona. Przykładem mogą tu być polscy policjanci, którzy pomagają strzec naszą granicę. Jest to dowód na to, że kwestia migrantów jest nie tylko naszym problemem, ale problemem całego regionu. Drugą sprawą jest pomoc rządu polskiego w sprowadzenu naszych współpracowników i pracowników ambasady z Afganistanu na Litwę. To była bardzo bezprecedensowa i ważna pomoc – mówił litewski minister na konferencji

Szef polskiego MSZ wskazywał też, że Polskę i Litwę łączy wspólne dziedzictwo, wynikające z Unii Lubelskiej, kiedy w sposób jednoznaczny nasze kraje opowiedziały się za wspólnymi wartościami.

Fot. Joanna Bożerodska

„Jest to założenie, że jesteśmy wolni i równi. Zawieramy sojusze wolni z wolnymi, równi z równymi. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy wspólnie znajdujemy się pod presją wieloraką, wynikającą z wojny hybrydowej przeciwko państwom wschodniej flanki NATO, którą to wojnę faktycznie wypowiedziano i uczynili to nasi sąsiedzi na wschodzie“ – oświadczył Rau.

„To jest prawdziwe partnerstwo strategiczne, to nie są tylko słowa, to nie są tylko podpisy. Jest to silna i prawdziwa i trwała przyjaźń potwierdzona przez historię” stwierdził na koniec swojej wypowiedzi G. Landsbergis.

Ważnym elementem wizyty jest również uroczyste złożenie wieńców na Cmentarzu na Antokolu. Szef polskiego MSZ z delegacją złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem poległych w walkach o niepodległość Litwy.

PODCASTY I GALERIE