• Litwa
  • 4 września, 2013 9:04

Z Litwy najbardziej emigrują ludzie młodzi

Litewski Departament Statystyki razem z Departamentem ds. Młodzieży przygotował statystyczny portret młodzieży. Z raportu wynika, że na Litwie co druga osoba, która emigruje ma do 29 lat, pisze dziennik „Lietuvos žinios".

BNS
Z Litwy najbardziej emigrują ludzie młodzi

Ze statystyk wynika, że na początku 2013 r. na Litwie mieszkało 631 tys. osób w przedziale wiekowym od 14 do 29 roku życia. Ta grupa wiekowa stanowi 21 proc. od ogółu mieszkańców, która w ciągu ostatniego 10-lecia zmniejszyła się o 145 tys. (18, 7 proc.).

W roku 2012 z Litwy wyemigrowało 19,8 ludzi młodych (14-29 lat). Większość z nich wyjechała za chlebem (76 proc.), pozostali wyjechali na studia. Młodzież wśród emigrantów stanowi 48 proc.

PODCASTY I GALERIE