Litwa
BNS

Z Litwy deportowano 285 cudzoziemców

W ciągu ośmiu miesięcy z Litwy odesłano 285 nielegalnych cudzoziemców – informuje Straż Graniczna.

Cudzoziemcy zostali odesłani do krajów swojego zamieszkania w ramach programu ,,Dobrowolne powroty cudzoziemców” realizowanego przez Straż Graniczną przy pomocy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Straż Graniczna otrzymała z FAMI 341,3 tys. euro, z czego 307,7 tys. euro na organizację powrotów i 33 tys. euro na eskortę. Ze środków funduszy planuje się deportację z Litwy 480 cudzoziemców oraz wykonanie 80 eskort. Projekt będzie realizowany przez Straż Graniczną do 2018 roku.

Nielegalni cudzoziemcy na deportację oczekują w ośrodku dla cudzoziemców w Podbrodziu.

Celem PMIM jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (UE).

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!