• Litwa
  • 23 października, 2013 11:16

Z. Jedziński: Obecna ustawa zezwala na morderstwo nienarodzonego dziecka

Jeden z inicjatorów ustawy antyaborcyjnej, Zbigniew Jedziński z AWPL sądzi, że obecna ustawa ma pewne luki, ponieważ zezwala na dokonanie aborcji, a nie skłania do poszukiwania innych rozwiązań.

BNS
Z. Jedziński: Obecna ustawa zezwala na morderstwo nienarodzonego dziecka

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Obecna ustawa nie skłania do innych rozwiązań, ona zwalnia z odpowiedzialności moralnej za morderstwo nienarodzonego dziecka“ – mówił w Sejmie Z. Jedziński. „Obecna ustawa skłania do najprostszego rozwiązania, do najbardziej okrutnego – zabójstwa nienarodzonego dziecka“ – dodał poseł.

Z. Jedziński stwierdził, że jeśli kobieta nie chce wychowywać własnego dziecka, to musi mieć prawo do przekazania go do odpowiedniej instytucji (okienko życia, dom dziecka). Bo, zdaniem posła, życie dziecka zaczyna się wraz z poczęciem.

„Autorzy projektu sieją przemoc przeciw kobietom”

Z kolei posłanka od socjaldemokratów Marija Aušrinė Pavilionienė sądzi, że proponowany przez AWPL projekt cofa Litwę do średniowiecza.

„Autorzy projektu sztucznie zasiewają psychologiczną przemoc przeciwko kobietom, przeciwko prawu kobiety i małżonków do planowania liczby urodzin i dzieci (…) Ta ustawa odrzuca demokratyczne społeczeństwo Litwy do przeszłości, do czasów inkwizycji“ – oświadczyła posłanka.

Rząd nie popiera projektu

Dzisiaj w Sejmie odbywa się dyskusja na temat zakazu aborcji. Sejmowy Komitet Praw Człowieka przygotowuje pytania dotyczące projektu Ustawy o obronie życia poczętego.

Rząd Litwy proponuje odrzucenie projektu, ponieważ poprawki godzą w prawo kobiet do życia prywatnego oraz są sprzeczne z doktryną Sądu Konstytucyjnego oraz zasadami międzynarodowych konwencji.

Projekt antyaborcyjnej ustawy przygotowała Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. W pierwszym czytaniu dokument został zaakceptowany.

PODCASTY I GALERIE