• Litwa
  • 8 sierpnia, 2022 12:05

Wzrost liczby zgonów na Litwie. Wiadome są przyczyny

Wzrost liczby zgonów w 2021 roku ma związek z COVID-19 – podał Instytut Higieny w ogłoszonym raporcie. Jakie są główne przyczyny zgonów mieszkańców Litwy w 2021 r.?

BNS
Wzrost liczby zgonów na Litwie. Wiadome są przyczyny

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

W ubiegłym roku na Litwie zmarło 47 746 osób, o 4 199 więcej niż w roku 2020. Wzrosła zarówno śmiertelność wśród mężczyzn, jak i kobiet.

Wskaźnik zgonów wśród mężczyzn wyniósł w ubiegłym roku 251,6 na 100 tys. osób. Rok wcześniej był na poziomie 90,8.

Wskaźnik śmiertelności kobiet w 2021 r. wynosił 248,4 na 100 tys. osób, podczas gdy w 2020 wynosił 72,5 – informuje instytut w sprawozdaniu.

Zgodnie z udostępnionymi danymi, w 2021 roku główną przyczyną śmierci były choroby układu krążenia, nowotworowe, COVID-19 oraz przyczyny zewnętrzne.

Zgodnie z przedstawioną statystyką, przyczyny zewnętrzne w przypadku mężczyzn stanowią 7,5%.

Z 1 708 mężczyzn 60,8% zmarło wskutek nieszczęśliwych wypadków, 25,7% popełniło samobójstwo.

W przypadku kobiet przyczyny zewnętrzne stanowiły 2,9% ogółu zgonów.

PODCASTY I GALERIE