• Litwa
  • 7 marca, 2014 10:51

Wzrosną kary za nielegalny wyrąb lasu

Ministerstwo środowiska przyjęło nowy tryb obliczania strat w przyrodzie, dokonanych wskutek nielegalnego wyrębu lasu. W praktyce oznacza to, że koszty pokrycia wyrządzonych strat w przyrodzie wzrosną dziesięciokrotnie.

zw.lt
Wzrosną kary za nielegalny wyrąb lasu

Fot. BFL/Laimutis Brundza

Obecnie za nielegalny wyrąb 1 metra sześciennego drewna w trakcie zaplanowanych prac wyrębu w lasach, należało zapłacić 40 litów, zaś po wejściu nowego taryfikatora – za stratę w przyrodzie trzeba będzie zapłacić 400 litów.

Za nielegalny wyrąb 1 metra sześciennego drewna w pięćdziesięcioletnim lesie grzywna będzie wynosiła 600 litów, zaś za wyrąb 30 metrów sześciennych takiego lasu – 18 tys. litów.

PODCASTY I GALERIE