• Litwa
  • 6 marca, 2019 17:31

Wzrosła liczba poważnych incydentów cybernetycznych

Liczba ataków cybernetycznych w 2018 roku w porównaniu z 2017 nie uległa zmianie, jednak prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba ataków bardziej wyrafinowanych i groźniejszych w skutkach - czytamy we fragmencie raportu Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego przy Ministerstwie Ochrony Kraju.

BNS
Wzrosła liczba poważnych incydentów cybernetycznych

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

W raporcie wskazano, że połowa portali zarejestrowanych na Litwie jest słabo zabezpieczona i może być wykorzystana do przygotoania ataków cybernetycznych. Dokument wskazuje również sektory zarzadzania państwem, które stały się celem hakerów w 2018 roku.

Cały raport o bezpieczeństwie cybernetycznym zostanie zaprezentowany 8 marca. Będzie to trzeci raport na ten temat przygotowany przed struktury Ministerstwa Ochrony Kraju.

PODCASTY I GALERIE