Litwa
BNS

Jedna trzecia dzieci na Litwie rodzi się w związkach pozamałżeńskich. W Estonii dwa razy więcej

W krajach Unii Europejskiej wzrasta liczba dzieci urodzonych poza związkiem małżeńskim. Na Litwie liczba ta jest poniżej średniej unijnej.

Zgodnie z danymi podanymi przez unijny urząd statystyczny ,,Eurostat” w krajach UE wzrasta liczba nieślubnych dzieci. Średnio poza związkiem małżeńskim rodzi się  39,5 proc. dzieci urodzonych w krajach unijnych.

Najwięcej dzieci, których rodzice nie są w związku małżeńskim, rodzi się w Estonii – prawie 60 proc., najmniej w Grecji – nieco ponad 7 proc.

Na Litwie liczba urodzeń poza związkiem małżeńskim jest poniżej średniej unijnej. W roku 2011 stanowiła 30 proc. wszystkich urodzeń w kraju.

W roku 1990 na Litwie wskaźnik ten wynosił 7 proc., w roku 2000 – prawie 23 proc.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!