• Litwa
  • 4 września, 2013 14:45

Wzmacnianie współpracy obu państw. Spotkanie Jarosława Czubińskiego z Linasem Linkevičiusem

4 września 2013 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Wilnie Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Linasem Linkevičiusem. Tematem spotkania były polsko-litewskie stosunki dwustronne, kontakty polityczne, ekonomiczne oraz sytuacja mniejszości narodowych na Litwie.

zw.lt
Wzmacnianie współpracy obu państw. Spotkanie Jarosława Czubińskiego z  Linasem Linkevičiusem

Poruszono kwestie współpracy wielostronnej w ramach UE oraz NATO, wsparcie litewskiej prezydencji przez stronę polską, w szczególności w ramach Partnerstwa Wschodniego – omówiono działania w ramach perspektywy Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.

Ambasador J. Czubiński rozmowę z Ministrem Linkevičiusem ocenił jako dobrą. Uzgodniono prowadzić aktywny dialog i wzmacniać współpracę obu państw na wszystkich płaszczyznach ich aktywności.

PODCASTY I GALERIE