• Litwa
  • 28 maja, 2020 17:40

Wyższe świadczenia socjalne dla studentów

Już w tym roku studenci otrzymają wyższe stypendia socjalne. Dziś Sejm przyjął odpowiednią nowelizację Ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Stypendia socjalne wzrosły z ponad 126 do 253,5 euro.

BNS
Wyższe świadczenia socjalne dla studentów

Fot. BNS/Lukas Balandis

Beneficjenci takich stypendiów mają spełniać przynajmniej jedno z trzech kryteriów.

Ubiegać się o stypendium mogą studenci, którzy otrzymują zasiłki, mają częściową lub całkowitą niezdolność do pracy, osoby niepełnosprawne oraz sieroty do 25. roku życia.

Stypendia socjalne nie będą płacone studentom, którzy mają urlop dziekański, a także nie złożyli wszystkich egzaminów.

Poprawki wejdą w życie 1 lipca.

PODCASTY I GALERIE