• Litwa
  • 20 września, 2016 14:40

Wyższe odprawy dla przedstawicieli zawodów twórczych

Wszyscy przedstawiciele zawodów twórczych, którzy nie mogą podjąć pracy w powodu specyfiki dotychczas wykonywanego zawodu, otrzymają wyższe odprawy z tytułu zwolnienia z pracy.

BNS
Wyższe odprawy dla przedstawicieli zawodów twórczych

Fot. Joanna Bożerodska

Dzisiaj został przyjęta odpowiednia Ustawa, która ponadto reguluje kwestie oceny pracy dyrektorów teatrów i placówek koncertowych. Otóż praca kierowników tych placówek będzie podlegała corocznej ocenie komisji. Jeżeli zaś chodzi o wysokość odprawy, to będzie ona sięgała 8 bazowych wypłat socjalnych. Stanowi to 304 euro. Dzisiaj przedstawiciele twórczych zawodów otrzymują rekompensatę w wysokości 6 bazowych wypłat socjalnych.

O odprawę będą mogli ubiegać się artyści baletu, cyrkowcy, mający staż pracy nie mniejszy niż 18 lat, soliści, mający za sobą 20 lat pracy, muzycy grający na instrumentach dętych z 25-letnim stażem, inni muzykanci, dyrygenci, chórzyści i aktorzy, mający staż nie mniejszy niż 30 lat.

Zgodnie z nową Ustawą, placówki teatralne oraz koncertowe będą mogły same zadecydować, czy chcą zostać instytucjami budżetowymi, czy instytucjami publicznymi. Jeżeli placówka zostanie instytucją publiczną, nie będzie ograniczana jej działalność komercyjna, co oznacza, że będzie mogła ona zarabiać, a zarobione środki będą mogły być przeznaczone na potrzeby własne.

„Jest to ważny krok i ważne wydarzenie dla litewskiej sztuki scenicznej” – tak przyjęcie ustawy ocenił minister kultury Šarūnas Birutis.

PODCASTY I GALERIE