• Litwa
  • 6 stycznia, 2021 17:15

Wyznaczony nowy kierownik operacji awaryjnych Góry Giedymina

W środę rząd mianował ministra kultury Simonasa Kairysa na stanowisko kierownika operacji nadzwyczajnych dla Góry Giedymina.

madeinvilnius.lt
Wyznaczony nowy kierownik operacji awaryjnych Góry Giedymina

Fot. Joanna Bożerodska

Wcześniej na tym stanowisku był Mindaugas Kvietkauskas.

ELTA przypomina, że na początku 2016 roku zaczęły się problemy z osuwającym się gruntem na zboczach Góry Giedymina.

Stan wyjątkowy na Górze Giedymina został ogłoszony 30 grudnia 2017 roku. Od tego czasu teren północno-zachodniego zbocza góry został przywrócony, zainstalowano system odprowadzania wody.

W ramach przygotowań do potencjalnych zagrożeń dla Góry Giedymina, Muzeum Narodowe Litwy podpisało umowę na 50 tysięcy z UAB „Rekreacine statyba” w lipcu 2020 roku. Umowa ta gwarantuje, że muzeum zareaguje w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób na zagrożenia, jeśli takie wystąpią w przyszłości.

PODCASTY I GALERIE