• Litwa
  • 12 lipca, 2022 11:13

Wyniki egzaminów państwowych 2022

Narodowa Agencja Oświaty podaje wyniki egzaminów państwowych z historii, matematyki, języków obcych (angielskiego i rosyjskiego), fizyki, chemii i informatyki.

lrytas.lt
Wyniki egzaminów państwowych 2022

fot. BNS/ Julius Kalinskas

W tym roku jest więcej kandydatów, którzy zdali egzaminy z języka angielskiego, rosyjskiego i historii.

W tym roku do tradycyjnie najpopularniejszego państwowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego przystąpiło ponad 17 tys. osób. Egzamin zdało 98,07% kandydatów.

Egzamin z języka rosyjskiego składało 1822 kandydatów. 99% osób zdało egzaminy, czyli o 0,5% mniej, niż w zeszłym roku.

Egzamin z historii składało 6949 maturzystów, mniej niż rok przedtem. pozytywną oceną ocenę otrzymało 99,1% kandydatów. 0,3% kandydatów uzyskało wynik 100 pkt, więc prawie dwa razy więcej niż przed rokiem.

Do państwowego egzaminu maturalnego z matematyki przystąpiło 14490 kandydatów. W tym roku 35% osób nie zdało egzaminu (czyli ok. 5 tys. osób)

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego z matematyki zostało opóźnione, gdyż tegoroczni absolwenci zdali egzamin słabo.

W zeszłym tygodniu, gdy stało się jasne, że wyniki matury z matematyki są gorsze niż rok wcześniej, minister edukacji, nauki i sportu Jurgita Šiugždinienė poprosiła o dodatkową ocenę matury i potwierdzenie jej wyników dopiero po analizie.

Do egzaminu z fizyki przystąpiło 1914 kandydatów. Większość stanowili chłopcy. 97,1% maturzystów zdało egzamin.

W tym roku egzamin z chemii zdawało mniej osób niż w roku ubiegłym – 919. Egzamin zdało 96,19% uczniów.

Do państwowego egzaminu maturalnego z informatyki przystąpiło ponad 2 tys. osób. Egzamin zdało 85,98% osób.

PODCASTY I GALERIE