• Litwa
  • 7 listopada, 2020 6:04

Wykorzystywanie nieletnich będzie karane w surowszy sposób

Kodeks karny wprowadza nowe przepisy dotyczące surowszych kar za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Przewiduje się dłuższą karę pozbawienia wolności, okolicznością obciążającą będzie przestępstwo wobec członka rodziny lub osoby małoletniej mieszkającej w sąsiedztwie. Sejm zatwierdził dane poprawki do ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

zw.lt
Wykorzystywanie nieletnich będzie karane w surowszy sposób

Fot. BNS/Lukas Balandis

Jeżeli przestępstwo zostanie popełnione przeciwko osobie w wieku poniżej 16. roku życia, oskarżonemu będzie groziło do 8 lat więzienia. Za takie czyny grozi obecnie do 6 lat pozbawienia wolności, grzywna lub areszt.

Nową okolicznością obciążającą jest przestępstwo seksualne wobec bliskiego krewnego lub członka rodziny.

Te zmiany Kodeksu karnego pozwolą wdrożyć postulaty dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i szerzeniem pornografii dziecięcej.

PODCASTY I GALERIE