Litwa
BNS

Wykładowcy protestują: Rozdawali dyplomy „za dziękuję”

Kilkuset przechodniów dołączyło dziś do akcji protestacyjnej Uniwersytetu Wileńskiego przy gmachu rządu, kiedy były nieodpłatnie rozdawane symboliczne dyplomy ukończenia studiów wyższych. W akcji pt. "Dyplom za dziękuję" wziął udział również rektor Uniwersytetu Wileńskiego Artūras Žukauskas.

Własnoręcznie na placu Kudirki wypisywał dyplomy, za którymi ustawiła się długa kolejka.

Akcję symbolicznie rozpoczęto wręczając dyplom doktora demagogii „papierowemu ministrowi oświaty”, którego kartonowa rzeźba stała obok rektora.

Społeczność akademicka uczelni ogłosiła protest ze względu na niewystarczające finansowanie dla szkolnictwa wyższego. Liczy na to, że władze w najbliższym czasie zaczną podejmować odpowiednie decyzje.

Jutro dwugodzinny strajk ostrzegawczy organizują nauczyciele i wykładowcy, dołączy do nich również Litewski Związek Studentów.
Jak podaje Związek, zachodzące w dziedzinie oświaty zmiany związane z niekonsekwentnym procesem łączenia uczelni, wprowadzeniem etatowego wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zmianą systemu rekrutacji na uczelnie – wszystkie te czynniki stwarzaja napięcie i nieporozumienie w społeczności akademickiej.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!