• Litwa
  • 1 lipca, 2015 13:56

Wychowanie przedszkolne obowiązkowe dla wszystkich

Rząd zaaprobował projekt, zgodnie z którym wychowanie przedszkolne od 2016 roku będzie obowiązkowe.

BNS
Wychowanie przedszkolne obowiązkowe dla wszystkich

Fot. Małgorzata Kozicz

Odpowiednie poprawki przygotowało Ministerstwo Oświaty i Nauki.

Z informacji posiadanych przez ministerstwo wynika, że jeśli wychowanie przedszkolne będzie obowiązkowe, to do placówek będzie uczęszczało 3 tys. 372 dzieci.

PODCASTY I GALERIE