• Litwa
  • 15 września, 2022 18:48

Wybrano nowego szefa Służby Śledczej ds. Przestępstw Finansowych

Rząd zatwierdził kandydaturę Rolandasa Kiškisa, zaproponowaną przez Minister Spraw Wewnętrznych Agnė Bilotaitė, na stanowisko szefa Służby Śledczej ds. Przestępstw Finansowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na pięcioletnią kadencję.

lrv.lt
Wybrano nowego szefa Służby Śledczej ds. Przestępstw Finansowych

Fot. BNS/Lukas Balandis

Minister A. Bilotaitė podziękowała ustępującemu szefowi służby Antoniemu Mikulskiemu za wykonaną pracę i zmiany w służbie. R. Kiškis rozpocznie pełnienie funkcji szefa Służby Śledczej ds. Przestępstw Finansowych 16 września br.

R. Kiškis, magister prawa, w systemie służb wewnętrznych pracuje od 1995 r., od 9 lat jest szefem litewskiego Urzędu Kryminalnego, wcześniej był szefem Komisariatu Rejonu Wiłkomierskiego, ma duże doświadczenie w walce z przestępczością zorganizowaną, był wielokrotnie nagradzany i awansowany za zasługi dla służby i dla państwa.

Jako szef wyspecjalizowanej agencji policyjnej koordynował i organizował zmiany w wydziałach jednostek policyjnych prowadzących śledztwo przygotowawcze i wywiad kryminalny, wdrażał wiele innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań usprawniających działalność policji kryminalnej kraju. R. Kiškis przywiązuje dużą wagę do rozwoju postępu i wykorzystania technologii.

W instytucji kierowanej przez R. Kiškisa urzędnicy są zachęcani do doskonalenia się, do przejmowania doświadczeń z zaawansowanych krajów obcych, do szerzenia dobrych doświadczeń i dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć motywację urzędników. Pod jego kierownictwem biuro policji kryminalnej stało się silnym i wiarygodnym partnerem europejskich organów ścigania, pomagając w przeprowadzeniu kilku dużych operacji międzynarodowych.

Zdaniem minister A. Bilotaitė przełom, nowe podejście i rozwój technologiczny są również niezbędne dla Służby Śledczej ds. Przestępstw Finansowych, ponieważ coraz więcej przestępstw popełnianych jest w przestrzeni elektronicznej, a szybko rozwijający się sektor usług finansowych stawia przed państwem coraz większe wyzwania, ma obowiązek czuwać nad przejrzystością uczestników rynku finansowego i chronić aktywa obywateli.

„W szybko zmieniającym się świecie zmienia się również charakter przestępstw finansowych. Schematy przestępczości finansowej stają się coraz bardziej złożone, przenoszą się w cyberprzestrzeń, dlatego musimy połączyć siły i zapobiec oszukiwaniu państwa i obywateli. Nowe wyzwania pojawiają się w związku z wprowadzeniem sankcji gospodarczych wobec Rosji i niezwykle szybkim rozwojem technologii finansowych. Tym samym dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego kraju strategiczne znaczenie Służby Bezpieczeństwa Narodowego rośnie z każdym dniem, służba potrzebuje nowych umiejętności i proaktywnych działań” – mówi minister spraw wewnętrznych A. Bilotaitė.

Od nowego szefa służby śledczej oczekuje się aktywnych działań w zakresie doskonalenia systemu oceny ryzyka i zagrożeń, większej dbałości o cyfryzację działań, efektywnego wykorzystania najnowszych technologii, a także analizy nowych form działalności w sektorze finansowym.

Oczekuje się znacznie bardziej aktywnych działań służby w zakresie identyfikacji, prowadzenia dochodzeń, realizacji procesów konfiskaty nielegalnie nabytego mienia cywilnego oraz zapobiegania praniu pieniędzy i/lub finansowaniu terroryzmu.

Zdaniem minister A. Bilotaitė bardzo ważne jest również, aby służba dbała o wzmacnianie zdolności i motywacji funkcjonariuszy do walki z przestępstwami finansowymi nowej generacji.

Niezbędne jest również podjęcie większej inicjatywy w zakresie zapobiegania i ścigania działań i przestępstw, które powodują największe szkody dla litewskiego budżetu państwa lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

PODCASTY I GALERIE