• Litwa
  • 1 czerwca, 2017 19:13

Wybrano najpiękniejsze grodzisko na Litwie

Za najpiękniejsze grodzisko w kraju uznano zespół grodzisk w Kiernowie, poinformowała Litewska służba terytoriów chronionych.

BNS
Wybrano najpiękniejsze grodzisko na Litwie

Wybory najpiękniejszego grodziska, czyli pozostałości po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocznego wzniesienia, trwały dwa miesiące. Zespół grodzisk w Kiernowie zebrał 1000 głosów.

Na drugim miejscu znalazło się grodzisko Šatrija, a na trzecim- grodzisko Merecz, znajdujące się obok miasteczka Merecz, w Dzukijskim Parku Narodowym.

Zaś Kiernów to jedno z najlepiej zbadanych średniowiecznych osiedli Litwy. Od 2004 roku Kiernów znajduje się na liście dziedzictwa światowego UNESCO.

W tym roku na całej Litwie jest obchodzony rok grodzisk. W naszym kraju jest ich około 900.

PODCASTY I GALERIE