Litwa

Wybory na Litwie: krócej i bez ciszy wyborczej

Główna Komisja Wyborcza proponuje rezygnację z ciszy wyborczej wyborczej i skrócenie głosowania przedterminowego do dwóch dni.

Przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej Laura Matjošaitytė tłumaczy, że specyfika sieci społecznościowych uniemożliwia kontrolowanie reklamy wyborczej. Obecnie cisza wyborcza zaczyna obowiązywać na 30 godzin przed rozpoczęciem głosowania i trwa do jego zakończenia. Dodatkowym problemem jest fakt, że cisza wyborcza nie obowiązuje w głosowania przedterminowego.  

„Dyskutowaliśmy z członkami komisji o tym, że w ciągu pięciu dni głosowania przedterminowego agitacja wyborcza była dopuszczona, natomiast w dniu głosowania, kiedy niby wszystko się odbywa, jest zakazana. Trzeba więc albo to ujednolicić, albo zrezygnować z zakazu agitacji, utrzymując go  wyłącznie w lokalach wyborczych i w pobliżu” – poinformowała przewodnicząca GKW. 

Politolog Mažvydas Jastramskis uważa, że taka propozycja jest uzasadniona. „Nielogiczne jest pozwalać na reklamę przez cały czas trwania kampanii wyborczej, a zakazywać na dwa dni przed wyborami. Uwzględniając, że jedną z podstawowych zasad demokracji są wolne, sprawiedliwe wybory, konkurencja ma trwac aż do dnia wyborów” – uważa M. Jastramskis.

Zdaniem Laury Matjošaitytė, w kwestii reklamy politycznej ważne jest przede wszystkim to, żeby była oficjalna i finansowana z legalnych źródeł.

W sprawozdaniu GKW jest też propozycja przywrócenia dwóch dni głosowania przedterminowego. Do pięciu dni zostało ono wydłużone przed majowymi wyborami prezydenckimi, do Parlamentu Europejskiego i referendum. W sejmie trwają dyskusje w sprawie wydłużenia głosowania również podczas wyborów sejmowych.

Argumentem przeciw tak długim wyborom są kwestie organizacyjne, gdyż członkowie komisji wyborczych mają problem z pogodzeniem pracy w komisji z obowiązkami zawodowymi. „Ludzie muszą w swoim podstawowym miejscu pracy prosić o urlop. Dwa razy po pięć dni to razem dziesięć dni, czyli połowa straconego urlopu. Jest to dla nich krzywdzące” – tłumaczy L. Matjošaitytė. Jak zaznaczyła przewodnicząca GKW, pracodawcy – głównie w sektorze prywatnym – niechętnie zgadzają się na przyznanie urlopu członkom komisji wyborczych.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!