• Litwa
  • 5 października, 2016 13:32

Wybory 2016: Jakie zmiany w oświacie zapowiadają partie polityczne

Wszystkie partie, kandydujące w zbliżających się wyborach, w swoim programie przewidują reorganizację systemu oświaty. W niektórych kwestiach ich propozycje są bardzo różne.

BNS
Wybory 2016: Jakie zmiany w oświacie zapowiadają partie polityczne

Fot. Dorota Skoczyk

Międzynarodowa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której członkiem chce zostać również Litwa, po analizie systemu oświaty litewskiej szczególną uwagę zwraca na potrzebę ekonomizacji wydatków w tej dziedzinie. Jednak większość liderów partii politycznych na Litwie akcentuje potrzebę zwiększenia finansowania, a niektóre nawet uważają, że większe finansowanie rozwiąże problemy szkół litewskich.

Potrzebę zamknięcia szkół, do których uczęszcza zbyt mała liczba osób, podkreślają przede wszystkim konserwatyści. „Musimy również stopniowo przejść od wynagrodzenia dla nauczycieli za odpracowane godziny, do wypłat etatowych. Pomoże to znaleźć balans pomiędzy liczbą szkół a liczbą uczni. Szkoły podstawowe mogą zostać w wielu miejsca, blisko od domu, jednak starsze dzieci powinny dojeżdżać do większych szkół” – dla dziennikarzy powiedział lider partii Związek Ojczyzny- Litewscy Chrześcijanie Demokraci Gabrielius Landsbergis.

Liberałowie natomiast podkreślają, że finansowanie nadal powinno iść osobno na każdego ucznia. Do wyprawki ucznia chcą oni wciągnąć również koszty administracyjne i utrzymanie pomieszczeń, a wyprawkę powinny otrzymać również szkoły prywatne. „Jesteśmy przeciwko wprowadzeniu wyprawki klasowej. Uniwersalna wyprawka indywidualna ucznia jest lepszym rozwiązaniem”- powiedział lider partii Ruchu Liberalnego Eugenijus Gentvilas.

Liberałowie opowiadają się również za zmniejszeniem liczby nauczycieli, bo pozwoliłoby rozwiązać problem ich wynagrodzeń.

AWPL-ZChR, Socjaldemokraci, Litewski Związek Rolników i Zielonych, Partia Pracy, Porządek i Sprawiedliwość uważają, że sytuację w małych szkołach może polepszyć wprowadzenie wyprawki klasowej. Taki model finansowania jest obecnie testowany w kilku samorządach litewskich. Wymienione partie na ogół sprzeciwiają się zamykaniu mniejszych szkół.

Zdaniem organizacji OECD, wyprawka klasowa jest zbyt kosztownym rozwiązaniem i niekoniecznie bardziej efektywnym.

Przedstawicielka partii AWPL-ZChR Rita Tamašunienė powiedziała, że „na ogół system oświaty na Litwie działa sprawnie, tylko wyprawka ucznia jest niedostatecznie finansowana”. Zdaniem polityk, reorganizacja szkół i progimnazjów w gimnazja w mniejszych miasteczkach nie było dobrym pomysłem. „Dla naszego państwa najlepszym rozwiązaniem jest szkoła początkowa, podstawowa i średnia pod jednym dachem”- powiedziała Tamašunienė, która uważa, że wprowadzenie wyprawki klasowej ułatwiłoby utrzymanie szkół wiejskich.

Lider Partii Antykorupcyjnej Naglis Puteikis za ważny cel uważa, przede wszystkim, przeznaczenie 6 proc. PKB na oświatę. Obecnie na oświatę jest przeznaczane mniej niż 5 proc. PKB państwa.

Obecnie z powodu mniejszej liczby studentów oraz utraty popularności niektórych kierunków, powstaje pytanie, czy jest potrzeba utrzymywania dużej ilości uczelni państwowych. Zdania partii w tej kwestii także różnią się.

Konserwatyści uważają, że słabsze uniwersytet nie powinny byś wspierane ani łączone z silniejszymi uczelniami. Powinny one być zamykane, prywatyzowane bądź przekształcane w szkoły zawodowe.

Pozostałe partie w większości popierają łączenie się uczelni.

PODCASTY I GALERIE