• Litwa
  • 4 marca, 2015 14:00

Wyborcy rankingowali aktywnie

Z możliwości rankingowania polityków podczas wyborów do rad samorządowych skorzystało ponad 67,5 procent wyborców, wynika z danych Głównej Komisji Wyborczej.

BNS
Wyborcy rankingowali aktywnie

Fot. Ewelina Mokrzecka

Najbardziej aktywnie rankingowali wyborcy w rejonie Szyłokarczmy (Šilalė), szyłuckim i trockim. Najmniej aktywni pod tym względem byli wyborcy w rejonach malackim i poswolskim.

Rankingowanie w wielu przypadkach pokryło się z kolejnością na listach partyjnych i liderzy się nie zmienili. W niektórych jednak wypadkach zaszły znaczne skoki na listach.

Komisja podaje, że rankingowanie nie przyniosło sukcesu Waldemarowi Tomaszewskiemu, w rejonie solecznickim startującemu z listy socjaldemokratów – imiennikowi lidera Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Wpisany na listę jako trzeci, po rankingowaniu kandydat spadł na siódme miejsce. Socjaldemokraci zdobyli jedno miejsce w radzie rejonu solecznickiego.

PODCASTY I GALERIE