• Litwa
  • 10 czerwca, 2013 11:44

Wybieramy papierosy z przemytu. Surowsze kary?

Litwa zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem konsumpcji papierosów z przemytu. W przeliczeniu, rocznie z dymem idzie 300 mln lt z budżetu państwa.

zw.lt
Wybieramy papierosy z przemytu. Surowsze kary?

Fot. BFL

Komisja Europejska przedstawiła pakiet działań na rzecz walki z przemytem papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Projekt zakłada m. in. wprowadzenie surowszych kar za przemyt oraz bardziej efektywne ściąganie podatków i ceł przez uprawnione służby.

Komisja chce ograniczyć straty spowodowane nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. Szacuje się, że już teraz Unia w związku z tym procederem traci rocznie ponad 10 mld euro.

,,To niedopuszczalne straty, zwłaszcza obecnie, gdy wprowadzane są drastyczne cięcia” – oświadczył Algidras Šemeta, komisarz UE ds. podatków.

Plan walki z przemytem zakłada w szczególności wprowadzenie bardziej dolegliwych kar dla winnych przemytu materiałów tytoniowych oraz zwiększenie efektywności w dziedzinie ściągania należnych podatków z tytułu handlu tym towarem.

Założenia Komisji Europejskiej przewidują również zwiększenie puli środków przeznaczonych na wsparcie techniczne i finansowe w celu zwalczania przemytu. Organizowane mają być wspólne operacje celne. Komisja chce także szerszej współpracy między państwami UE, a krajami, z których sprowadzany jest nielegalny tytoń.

Ponadto propozycje Komisji zakładają ściślejszą współpracę podmiotów zajmujących się zwalczaniem oszustw, przestępczości zorganizowanej i transgranicznej.

Propozycje Komisji Europejskiej zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. Możliwe, że strategia wejdzie w życie pod koniec 2015 roku.

PODCASTY I GALERIE