• Litwa
  • 20 lutego, 2018 13:45

Wspólne stanowisko Litwy i Polski na konferencji międzyparlamentarnej UE

Współpraca polskiej i litewskiej delegacji parlamentarnych przyczyniła się do włączenia istotnych założeń do oświadczenia końcowego Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE - informuje sejmowy Komitet Spraw Zagranicznych.

zw.lt
Wspólne stanowisko Litwy i Polski na konferencji międzyparlamentarnej UE

W dniach 15-17 lutego w Sofii (Bułgaria) odbyła się Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

„Szef delegacji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szymon Szynkowski poparł wszystkie propozycje Litwy, co też dało imponujące rezultaty. Współpraca delegacji Sejmu Republiki Litewskiej, składającej się z wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Europejskich Mindaugasa Puidokasa (kierownik delegacji) i członka Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Laurynasa Kasčiūnasa z delegacją polską, zgodnie z ustalonym wspólnym stanowiskiem, doprowadziła do włączenia do oświadczenia szefów delegacji konferencji założeń istotnych dla litewskiej polityki zagranicznej” – czytamy w komunikacie komitetu sejmowego.

Odnotowano, że UE musi nadal utrzymywać jedność we wszystkich najistotniejszych kwestiach stosunków z Rosją, zarówno w odniesieniu do sankcji, jak też zamrożenia stosunków z Rosją do momentu realizacji porozumień mińskich, i dopóki jest kontynuowana agresja przeciwko Ukrainie. Dokument zawiera też potępienie przypadków łamania prawa międzynarodowego przez Rosję i kontynuowanej przez nią wojny hybrydowej.

Z uwzględnieniem propozycji litewskiej delegacji w oświadczeniu podkreślono, że w celu zapewnienie bezpieczeństwa i obrony Europy należy umacniać współpracę między UE i NATO. Taka współpraca między organizacjami, w pierwszej kolejności obejmować powinna ułatwienie wojskowej mobilności w reakcji na zagrożenia hybrydowe w zakresie strategicznej komunikacji i bezpieczeństwa cybernetycznego. Podkreślono, że umacniając europejskie bezpieczeństwo i obronę należy unikać dublowania działań struktur UE i NATO.

W dokumencie wiele uwagi poświęca się dalszym działaniom w ramach realizacji Polityki Partnerstwa Wschodniego. Dzięki staraniom Litwy odnotowano, że UE musi nadal wspierać reformy polityczne i gospodarcze w krajach partnerskich na podstawie uzgodnionych 20 priorytetów w ramach planu na rok 2020.

W dyskusji w sprawie Bałkanów Zachodnich członkowie delegacji powitali uchwaloną przez Komisję Europejską strategię „Przekonywującej perspektywy rozwoju i większych zobowiązań UE na rzecz krajów Bałkanów Zachodnich”. Zwrócono również uwagę na fakt, że państwa regionu muszą nie tylko szanować wartości demokratyczne, praworządność i zwalczać przestępczość zorganizowaną, lecz jednocześnie zapewnić zgodność swej polityki zagranicznej ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE.

Konferencja Międzyparlamentarna ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony odbywa się raz na pół roku w państwie sprawującym prezydencję UE. Konferencja w Sofii zbiegła się w czasie z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę. Delegacja litewska pozdrowiła z okazji tej rocznicy panią Federica Mogherini, będącą wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Davida McAllistera i innych uczestników tego wydarzenia.

PODCASTY I GALERIE