• Litwa
  • 11 marca, 2022 13:08

Wilno: wspólne oświadczenie ze spotkania członków Sejmu Polski i Litwy

W dniach 11-12 marca na Litwie z wizytą przybywa przewodnicząca Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej Iwona Arent wraz z kierowaną przez nią delegacją.

zw.lt
Wilno: wspólne oświadczenie ze spotkania członków Sejmu Polski i Litwy

Iwona Arent, fot. Bartosz Frątczak

Gości przywitała Rita Tamašunienė, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, przewodnicząca Grupy Sejmu Republiki Litewskiej ds. kontaktów z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej.

Tamašunienė podkreśliła, że stosunki dwustronne między Litwą a Polską są jak nigdy dotąd doskonałe, trwa intensywna współpraca parlamentarna.

Fot. Bartosz Frątczak

Delegacja Polska weźmie również udział w uroczystym podniesieniu trzech flag bałtyckich.

Wspólne oświadczenie ze spotkania członków Polsko Litewskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Sejmem i Senatem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sejmu Republiki Litewskiej w Wilnie dn. 11 marca 2022 r.

podkreślamy, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga jak najściślejszych stosunków dwustronnych między Litwą a Polską, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony;

zobowiązujemy się do utrzymania konstruktywnej i korzystnej dla obu stron intensywności współpracy parlamentarnej;

uznajemy suwerenność Ukrainy, jej niepodległość, integralność terytorialną oraz nienaruszalność jej granic uznanych na szczeblu międzynarodowym;

zdecydowanie popieramy przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE oraz jej przyszłe pełne członkowstwo w UE i zachęcamy do tego wszystkie państwa członkowskie UE. Potwierdzamy naszą gotowość do wykorzystania wszystkich narzędzi dyplomacji parlamentarnej i zapewnienia Ukrainie pełnej pomocy w przystąpieniu do UE. Przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego byłoby ważnym sygnałem moralnego poparcia jej mieszkańców, którzy nie szczędząc życia bronią swojej ojczyzny i prawa do decydowania o własnej przyszłości.

zdecydowanie potępiamy agresję wojskową Federacji Rosyjskiej i Białorusi na Ukrainę oraz próbę obalenia legalnie wybranego rządu ukraińskiego, zdecydowanie potępiamy brutalne zabijanie niewinnych ludzi, bombardowanie i ostrzał obiektów cywilnych, gwałty, rabunki i inne akty agresorów sprzeczne z zasadami ludzkości;

popieramy zdecydowane działania polskich i litewskich rządów oraz społeczeństw obywatelskich w udzieleniu wszelkiej możliwej pomocy humanitarnej, wojskowej, politycznej, gospodarczej i społecznej, jakiej Ukraina potrzebuje, a także w udzieleniu niezbędnej pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym;

wierzymy i dokładamy wszelkich starań, aby organizacje międzynarodowe i społeczność międzynarodowa jako całość robiły więcej i aby jak najszybciej zaprzestano zabijania niewinnych ludzi, a agresor poniósł odpowiedzialność za swoje działania.

Razem jesteśmy silni.

PODCASTY I GALERIE