• Litwa
  • 7 września, 2021 8:17

Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Polski i Litwy z okazji 30. rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych

Podczas poniedziałkowej wizyty oficjalnej ministra Zbigniewa Raua w Wilnie szefowie dyplomacji Litwy i Polski przyjęli wspólne oświadczenie z okazji 30. rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych.

gov.pl
Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Polski i Litwy z okazji 30. rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych

Fot. Joanna Bożerodska

W przyjętej deklaracji podkreślono, że Litwa i Polska są strategicznymi partnerami na poziomie bilateralnym, regionalnym i euroatlantyckim, podejmującymi wyzwania regionalne i globalne wspólnie i w ścisłym porozumieniu, czerpiąc przy tym inspirację ze wspólnej wielowiekowej historii i wspólnej odpowiedzialności za wolność, demokrację i prawa człowieka w regionie. Podkreślono, że połączone ze sobą geograficznie i związane wspólną historią i dziedzictwem kulturowym, a także rozległymi kontaktami międzyludzkimi, oraz realizujące te same geopolityczne interesy, Litwa i Polska są naturalnymi sojusznikami i przyjaciółmi. Potwierdzono przy tym stałe i głębokie zaangażowanie obu państw na rzecz Inicjatywy Trójmorza. Wyrażono również głębokie przekonanie, że w obecnym globalnym kontekście pandemii COVID-19 działania w ramach tej inicjatywy mogą pobudzać odbudowę po pandemii i odporność naszych gospodarek.

Odnosząc się do obecnej sytuacji geopolitycznej, zwrócono uwagę na wciąż rozwijającą się współpracę Litwy i Polski w zakresie bezpieczeństwa i obronności w odpowiedzi na zagrożenia w regionie w następstwie agresywnej postawy militarnej Federacji Rosyjskiej. Podkreślono także znaczenie wzmacniania odpowiednich środków obrony i odstraszania NATO, szczególnie w kontekście pogłębiającej się wojskowej integracji Rosji i Białorusi oraz zbliżających się strategicznych ćwiczeń wojskowych ZAPAD-21.

W deklaracji wskazano również, że Litwa i Polska pragną wspólnie bronić wartości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz wyrażają głębokie zaniepokojenie w związku z trwającym atakiem hybrydowym ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki przeciwko integralności zewnętrznej granicy UE. Stanowczo potępiono wszelkie próby instrumentalizacji nielegalnej migracji mające na celu wywarcie politycznej presji na UE i jej państwa członkowskie.

Przyjęte w poniedziałek oświadczenie to również potwierdzenie niezachwianego wsparcia dla niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Polska i Litwa zdecydowanie potępiają trwającą agresję militarną Rosji wobec Ukrainy, a także bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola stanowiącą rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego. Wzywają przy tym Rosję do pełnego wdrożenia zapisów Porozumień mińskich.

PODCASTY I GALERIE