• Litwa
  • 14 maja, 2019 16:46

Wsparcie dla młodych rodzin przy nabyciu mieszkania

Sejm częściowo przytaknął propozycji posłów, by od lipca uprościć warunki nabycia przez młode rodziny mieszkania w regionie. Pomoc finansowa ma płynąć nie tylko ze Skarbu Państwa.

zw.lt
Wsparcie dla młodych rodzin przy nabyciu mieszkania

Fot. Ewelina Mokrzecka

Inicjatorzy poprawek proponują, by młode rodziny, które po raz pierwszy nabywają mieszkanie wsparły również samorządy oraz spółki prowadzące działalność gospodarczą. Ogólna wartość takiej pomocy nie mogłaby jednak być wyższa niż 50 proc. wartości nabywanego lokum. Jeżeli Sejm zatwierdzi poprawki, młode rodziny będą mogły otrzymać od 20 do 35 proc. wsparcia na mieszkanie.

Obecnie bezdzietnym młodym rodzinom przysługują subsydia państwowe w wysokości 15 proc., wychowującym jedno dziecko – 20 proc., dwoje – 25 proc. Rodziny mające trójkę i więcej dzieci mogą liczyć na 30 proc. subsydiów na  pożyczkę mieszkaniową w regionie.

W ub. roku takie wsparcie otrzymało 116 młodych rodzin. W ciągu 3 miesięcy bieżącego roku –  kolejne 246 rodzin. W ub. roku przeznaczono na ten cel 4 mln. euro, w roku bieżącym – 10 mln euro.

PODCASTY I GALERIE