• Litwa
 • 14 sierpnia, 2020 10:45

Wskazówki na bezpieczny powrót do szkoły

Powrót do szkół już niebawem. Przedstawiamy zestaw przydatnych wskazówek dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, które pomogą zadbać o wspólne bezpieczeństwo podczas zbliżającego roku szkolnego.

zw.lt
Wskazówki na bezpieczny powrót do szkoły

Fot. Element5 Digital/Unsplash

Wskazówki dla rodzica

 1. Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka.
 2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
 3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
 4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora lub nauczycieli.
 5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
 6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
 7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
 8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do i ze szkoły. Pomyśl o spacerze lub rowerze.
 9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

Wskazówki dla ucznia

 1. Jeśli masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby – zostań w domu.
 2. Często myj ręce.
 3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
 6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
 9. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

PODCASTY I GALERIE