• Litwa
  • 12 stycznia, 2014 17:43

Wręczono nagrody ‘’Za zasługi dla Wilna i Narodu’’

W Sejmie odbyła się ceremonia wręczenia nagród ‘’Za zasługi dla Wilna i Narodu’’.

BNS

Wśród uhonorowanych znaleźli się sygnatariusze Aktu Niepodległości 11 marca, pracownicy służb, którzy udzielali pomocy w czasie tragicznych wydarzeń styczniowych, a także funkcjonariusze policji.

Nagrodą odznaczony został też Paulius Dambrauskuas, dyrektor spółki Cgates, która wstrzymała na Litwie retransmisję rosyjskiej stacji ‚’Pierwyj Bałtijskij Kanał’’. P. Dambrauskas został nagrodzony za zachowanie postawy obywatelskiej i stanowcze decyzje podejmowane w celu przeciwdziałania wrogiemu szkalowaniu Litwy i wypaczaniu wydarzeń historycznych.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej