• Litwa
  • 3 listopada, 2016 16:47

Wprowadzono poprawki do Nowego Kodeksu Pracy

We czwartek Sejm przyjął poprawki do Nowego Kodeksu Pracy.

BNS
Wprowadzono poprawki do Nowego Kodeksu Pracy

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Poprzednio Kodeks był wetowany przez prezydent Dalię Grybauskaitė, która stwierdziła że Nowy Kodeks Pracy w niewystarczającym stopniu chroni prawa pracowników.

We czwartek poprawki przyjęto zgodnie z niektórymi uwagami prezydent odnośnie Kodeksu Pracy.

Przyjęto w sumie 6 poprawek, kolejne 13 uwag prezydent jeszcze nie rozpatrzono. Jedna z najważniejszych zmian – zniesienie umów nieterminowanych (tzn. takich, w których nie jest ustalona konkretna objętość wykonywanej pracy w danym terminie).

Do Kodeksu wrócił zapis o tym, że zasady wyjścia na urlop po długim i nieprzerwanym okresie pracy w tym samym miejscu pracy ustala Rząd, a nie zapis w umowie kolektywnej danej spółki czy urzędu.

Do Kodeksu ponownie wpisano, że w dzień przed dniem świątecznym pracownik ma prawo do skróconego dnia pracy o jedną godzinę.

Zgodnie z jedną z poprawek, pracodawca powinien dać pierwszeństwo biorącym urlop rodzicom dzieci do 14 lat oraz dzieci niepełnosprawnych do 18 lat. Pracownikom, wychowującym samotnie dziecko do 14 lat albo dziecko niepełnosprawne do 18 lat przysługuje urlop 25 dni roboczych, a nie 20, jak przywidywał zatwierdzony w październiku Nowy Kodeks.

Przewodniczący Związku Chłopów oraz Zielonych Ramūnas Karbauskis proponuje, żeby wejście w życie Nowego Kodeksu zostało odroczone o kolejne pół roku. Po zatwierdzeniu Nowego Kodeksu Pracy w październiku zostało ustalone, że wejdzie on w życie 1 stycznia 2016 roku.

„Sejm poparł jedną trzecią proponowanych przeze mnie poprawek, jedna to dopiero pierwszy krok w doskonaleniu Nowego Kodeksu Pracy” -powiedziała we czwartek prezydent.

PODCASTY I GALERIE