• Litwa
  • 18 grudnia, 2013 14:30

Wpis narodowości w paszporcie od 2015 roku

Na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rząd postanowił dzisiaj zatwierdzić uzupełnienie do Ustawy o paszporcie, zgodnie z którym na pisemny wniosek obywatela do paszportu mogłaby być również wpisana jego narodowość.

BNS
Wpis narodowości w paszporcie od 2015 roku

Fot. zw.lt

Biorąc pod uwagę względy praktyczne, po przyjęciu nowych poprawek należy zatwierdzić nowy format formularza paszportowego, wydrukować nowe paszporty oraz dokonać odpowiednich zmian w oprogramowaniu systemu wydawania dokumentów tożsamości, wprowadzenie nowych zmian rząd zapowiada na 1 lipca 2015 roku.

Rząd nie przyjął natomiast propozycji wpisywania narodowości do dowodu osobistego, ponieważ brak jest ku temu możliwości technicznych.

Autorem propozycji jest poseł z ramienia Partii Pracy Mečislovas Zasčiurinskas. ,,Projekt ma na celu umożliwienie obywatelom skorzystania z prawa wpisania narodowości w dokumencie tożsamości. To się będzie odbywało na wniosek zainteresowanych. W ten sposób obywatele będą mogli zadeklarować swoją przynależność narodową” – uzasadnia poseł.

Przynależność narodową obywateli Litwy w dowodach tożsamości podawano do 1999 roku. W październiku 1999 roku Sąd Konstytucyjny Litwy postanowił, że przynależność narodowa jest sprawą prywatną każdego obywatela Litwy.

PODCASTY I GALERIE